Arctic Support home of
Auction2000™-Online

Läs mer på Svenska...

Behöver du ett datasystem som hjälper dig i ditt vardagliga jobb med auktioner?

Nu har du chansen att få tillgång till ett auktionssystem med samma funktionallitet de största auktionisterna använder, men till en bråkdel av kostnaden.

Auction2000™-Online hjälper dig med ALLT inom; kund registrering, objekt registrering, anbuds registrering och total redovisning av köpare och säljare.

I systemet kan du administrera vanliga "Klubbauktioner" men även "Webauktioner". Detta program kan användas av Er som kör vanliga "bond-auktioner", men även ni som kör "inne-auktioner" där förhandsbud och förnumrerade objekt är vanligare kan använda detta program.

Read more in English...

Do you need a computer system that helps you in your everyday job with the auction?

Now is your chance to have access to an auction system with the same functions that the largest auction houses are using, but at a fraction of the cost.

Auction2000™-Online will help you with everything in; customer registration, lot registration, bid registration and overall accounting of buyers and sellers.

The system allows you to administer regular "Hammer auctions" but also "Webauctions".